THÔNG BÁO

Hướng dẫn tham gia khóa học để làm bài tập và nộp bài trên Ham Học E-Learning.

1.1 Hướng dẫn nộp bài qua ứng dụng Moodle lên trang e-learning (dùng trên điện thoại, máy tính bảng).

http://Hướng dẫn nộp bài tập qua ứng dụng Moodle lên trang e learning hamhoc.icu


1.2 Hướng dẫn nộp bài lên E-learning qua trình duyệt web (dùng trên máy tính).


2. Hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản ZOOM Cloud Meetings để tham gia lớp học trực tuyến.


3. Hướng dẫn tham gia khóa học trên trang Elearning này để tham gia làm bài tập, bài kiểm tra trực tuyến.


(There are no discussion topics yet in this forum)